Nabízíme:


Rozpočty pro budovy pro bydlení a občanské výstavby, budovy pro výrobu a služby, objekty pozemní a zvláštní, pozemní komunikace, plochy a úpravy území.

pro projektany

   Zpracování propočtů dle rozpočtových ukazatelů

   Výkazy výměr pro projektové dokumentace

   Položkový rozpočet dle projektové dokumentace

pro dodavatelské firmy

   Výkaz výměr

   Položkový rozpočet

   Kalkulace prací, materiálu, normohodin, režií, zisku

   Podklady pro fakturaci, čerpání, zjišťovací protokoly

pro investory

   Výkaz výměr

   Položkový rozpočet

   Porovnání rozpočtů

   Kontrola cen rozpočtů

   Cenový dozor

pro získání úvěrů

   Zpracování podrobných rozpočtů dle podmínek pro získání hypotéčního úvěru


Kontakt

Pavel Rajkov

tel: 777618620
email: info@rora.cz
             rajkov@rora.cz

adresa:
Podměstí 2163
438 01 Žatec